ДГ № 41 работи по програма и учебни помагала, утвърдени от МОМН за покриване на ДОИ

за предучилищно образование.

 

На родителите  се предлагат допълнителни педагогически услуги, в които биха могли срещу

допълнителна такса да запишат децата си извън ДОИ като например:

  • Чуждо езиково обучение – английски
  • народни танци

Ежегодно при желание от страна родителите се организира допълнително:

  • екскурзии
  • зелено училище
  • бяло училище