Защита на личните данни на ДГ Приятели 41. съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

GDPR-300x105