ВАЖНО!!!

Уважаеми родители,
Записването на класираните деца ще се извършва в периода от 18.05.2020г. до 29.052020г. всеки работен ден от : 09.30ч. до 16.00часа в административната сграда на ДГ № 41 "Приятели" , при спазване на противоепидемичните мерки и изисквания. Необходимо е при посещение на детската градина да се използват дезинфектанти на входовете,както и носенето на лични предпазни средства.Важно е заедно да създадем оптимални условия за работа ,през периода на обявената противоепидемична обстановка у нас.
Уважаеми родители,

със заповед на Министъра на здравеопазването ,срокът за прилагане на противоепидемичните мерки се удължава до 12.04.2020г. Продължаваме да осъществяваме контакти по досегашния начин.При всяка промяна на обстоятелствата ще бъдете уведомявани.
Спазвайте всички мерки за безопасност , пазете себе си и своите близки.
Бъдете здрави!

ДИРЕКТОР: ГАБРИЕЛА СТАНКОВА

Уважаеми родители,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка,свързана с разпространението на GOVID - 19 и обявеното с решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение,Ви уведомявам , че предлагаме възможност за заплащане на месечните такси за посещение на ДГ № 41 "Приятели" по банков път.


ОБЩИНСКА БАНКА АД
IBAN : BG52SOMB91303146078700
BIG : SOMBBGSF

В платежния документ като основание за плащане, следва да се посочат: трите имена на детето , групата,която посещава и месеца,за който се внася такса. Таксите за допълнителни дейности /английски език и народни танци/ , не се превеждат по сметка на градината.
За допълнителни въпроси може да се свързвате с г-жа Габриела Станкова - директор на ДГ №41 "Приятели" или на e - mail : dg_41@abv.bg